Roman provincial coins - E-Live Auction 99

Grid Grid List
ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - MarcAntonio e Ottavia ...
 

Lot 563

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Marc'Antonio e Ottavia (39 a.C.) - Cistoforo C. 2; Syd 1197 (AG g. 11,44) - qBB


Starting price:
230,00 €
Current bid:
340,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Augusto (27 a.C.-14 ...
 

Lot 564

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Augusto (27 a.C.-14 d.C.) - AE 21 (Tracia) S. Cop. 1190; Sear 5396 (AE g. 7,9) Contromarca al D/ - meglio di MB


Starting price:
30,00 €
Current bid:
0,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Augusto (27 a.C.-14 ...
 

Lot 565

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Augusto (27 a.C.-14 d.C.) - AE 18 (Treviri) RPC 506 (AE g. 2,34) - qBB


Starting price:
35,00 €
Current bid:
0,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Agrippa e Augusto - ...
 

Lot 566

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Agrippa e Augusto - Dupondio (Nimes) C. 7 (AE g. 12,98)D/ IMP DIVI F - BB


Starting price:
90,00 €
Current bid:
120,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Agrippa e Augusto - ...
 

Lot 567

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Agrippa e Augusto - Dupondio (Nimes) C. 8 (AE g. 12,59) - qBB


Starting price:
90,00 €
Current bid:
0,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Britannico e Nerone - ...
 

Lot 568

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Britannico e Nerone - AE 16 (Pergamo-Mysia) RPC 2371 (AE g. 2,77) - qBB


Starting price:
120,00 €
Current bid:
130,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 29 ...
 

Lot 569

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 29 (AE g. 18,79) - MB


Starting price:
30,00 €
Current bid:
0,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 26 ...
 

Lot 570

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 26 (Tessalonica-Macedonia) RPC 1614; Sear 541 (AE g. 7,6) - B/MB+


Starting price:
25,00 €
Current bid:
0,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 25 ...
 

Lot 571

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 25 (Nicomedia-Bithynia) (AE g. 9,79) - BB


Starting price:
50,00 €
Current bid:
0,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 23 ...
 

Lot 572

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 23 (AE g. 11,09) - MB/B


Starting price:
25,00 €
Current bid:
0,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 23 ...
 

Lot 573

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 23 (Caesarea Maritima-Giudea) RPC 4862; S. Ans. 753 (AE g. 8,53) - qBB


Starting price:
45,00 €
Current bid:
45,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 22 ...
 

Lot 574

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 22 (Antiochia) (AE g. 7,71) - bel BB


Starting price:
45,00 €
Current bid:
0,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 21 ...
 

Lot 575

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 21 (AE g. 5,15) - MB


Starting price:
25,00 €
Current bid:
0,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 21 ...
 

Lot 576

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 21 (Corinthia) RPC 1192 (AE g. 9,23) - qBB


Starting price:
30,00 €
Current bid:
30,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 20 ...
 

Lot 577

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 20 (AE g. 8,89) - MB


Starting price:
30,00 €
Current bid:
30,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 20 ...
 

Lot 578

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 20 (Seleuci e Pieria) RPC 4297 (AE g. 7,72) - qBB/BB


Starting price:
25,00 €
Current bid:
29,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 19 ...
 

Lot 579

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 19 (AE g. 3,76) - BB


Starting price:
45,00 €
Current bid:
0,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 19 ...
 

Lot 580

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 19 (Side-Pamphylia) Sear 608 (AE g. 4,98) - BB/qBB


Starting price:
40,00 €
Current bid:
0,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 18 ...
 

Lot 581

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 18 (Sardis-Lydia) S. Cop. 521; RPC 2997 (AE g. 5,95) - BB


Starting price:
35,00 €
Current bid:
0,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 16 ...
 

Lot 582

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 16 (AE g. 4,07) - BB


Starting price:
25,00 €
Current bid:
37,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 16 ...
 

Lot 583

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 16 (AE g. 3,59) - meglio di MB


Starting price:
25,00 €
Current bid:
25,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 15 ...
 

Lot 584

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - AE 15 (AE g. 2,8) - qBB


Starting price:
45,00 €
Current bid:
45,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - ...
 

Lot 585

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - Tetradracma (Alessandria) RPC 5289; Sear 633 (MI g. 13,41) Incrostazioni al D/ - qBB


Starting price:
40,00 €
Current bid:
40,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - ...
 

Lot 586

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - Tetradracma (Alessandria) Sear 637 (MI g. 12,06) - MB


Starting price:
25,00 €
Current bid:
25,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - ...
 

Lot 587

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - Tetradracma (Alessandria) Dattari 264; RPC 5296 (MI g. 9,14) - MB/B


Starting price:
25,00 €
Current bid:
0,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - ...
 

Lot 588

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone (54-68) - Tetradracma (Seleuci e Pieria) RPC 4190 (MI g. 14,42) - meglio di MB


Starting price:
40,00 €
Current bid:
55,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone e Augusto - ...
 

Lot 589

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone e Augusto - Tetradracma (Alessandria) RPC 5294; Sear 636 (MI g. 12,86) - BB/qBB


Starting price:
45,00 €
Current bid:
0,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone e Tiberio - ...
 

Lot 590

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone e Tiberio - Tetradracma (Alessandria) Sear 637 (AG g. 12,24) - BB


Starting price:
50,00 €
Current bid:
60,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Nerone e Poppea - AE ...
 

Lot 591

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Nerone e Poppea - AE 27 (Galatia) RPC 3562 (AE g. 9,72) - qMB


Starting price:
40,00 €
Current bid:
0,00 €

ROMANE PROVINCIALI - ...
 
ROMANE PROVINCIALI - Traiano (98-117) - ...
 

Lot 592

Roman provincial coins

ROMANE PROVINCIALI - Traiano (98-117) - Tetradracma (Antiochia) RPC 3533 (AG g. 13,99) - qBB/BB


Starting price:
40,00 €
Current bid:
130,00 €

E-Live Auction 99

Timetable

SESSION 1 (Lots 1-816)
Pre-bidding - End
04 05 2022 10:00 CEST
Live auction - Start
04 05 2022 10:00 CEST

SESSION 2 (Lots 817-1903)
Pre-bidding - End
04 05 2022 16:00 CEST
Live auction - Start
04 05 2022 16:00 CEST

SESSION 3 (Lots 1904-2493)
Pre-bidding - End
05 05 2022 10:00 CEST
Live auction - Start
05 05 2022 10:00 CEST

SESSION 4 (Lots 2494-4087)
Pre-bidding - End
05 05 2022 16:00 CEST
Live auction - Start
05 05 2022 16:00 CEST